Tarieven

De tarieven en verrichtingen van een tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). En zijn voor iedereen gelijk.

Vergoedingen

De vergoedingen variëren per verzekering. Om zeker te zijn op welke vergoedingen u recht heeft, kunt u de polis van uw zorgverzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar zijn volledig verzekerd.

Niet nagekomen afspraken

“Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.” (2012, KNMT- Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)

Het kan iedereen overkomen om de afspraak bij de tandarts te vergeten door allerlei omstandigheden. Dat begrijpen wij en daarom wordt er, als u voor de eerste keer een afspraak vergeet, coulant gehandeld. Er zal een niet nagekomen afspraak worden genoteerd, maar hieraan worden geen kosten verbonden. Wij verzoeken u tijdig de afspraak af te zeggen.

Indien u minstens 24 uur van te voren aan ons bericht dat u bent verhinderd, brengen wij niets in rekening en geldt dit niet als een niet nagekomen afspraak. In geval van ziekte verwachten we dat u dit ons s’ochtends laat weten. Op die manier kunnen we in de voor u gereserveerde tijd nog iemand anders helpen.

Indien een patiënt voor de tweede keer of vaker, zonder gegronde reden, een afspraak niet nakomt, een bedrag tot 100% van de geplande behandeling in rekening gebracht.

Ter info: de afspraaksherinneringen via email en sms zijn een extra service, het nakomen van de gemaakte afspraken blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

× App ons